מרכז

09 Nov - 09 Nov

בטיחות בחשמל 1 *ראשון לציון דוד מזרחי
 • 15:00-20:00
 • 954701
 • אשכול: 7

05 Dec - 05 Dec

בטיחות בעבודה עם חומרים מסוכנים *ראשון לציון* יוסי קופל
 • 15:00-20:00
 • 925686
 • אשכול: 9

26 Dec - 26 Dec

ניהול הסיכונים בהכנת תיק מפעל *ראשון לציון* יזהר כוכבי
 • 15:00-20:00
 • 899423
 • אשכול: 5

25 Jan - 25 Jan

ציוד מגן אישי *ראשון לציון* יהודה נייקרוג
 • 15:00-20:00
 • 1041657
 • אשכול: 5

28 Jan - 28 Jan

עזרה ראשונה והחייאה – אמיתי הדרכות ע"ר *ראשון לציון* אמיתי - הדרכות עזרה ראשונה
 • 15:00-20:00
 • 10025962
 • אשכול: 12

06 Feb - 06 Feb

בטיחות בעבודה עם קבלנים *ראשון לציון* עו"ד רוני שדה
 • 15:00-20:00
 • 1084601
 • אשכול: 5

09 Apr - 09 Apr

בירור סיבות ונסיבות תאונות עבודה *ראשון לציון* זוהר רז
 • 15:00-20:000
 • 925695
 • אשכול: 5

21 May - 21 May

בטיחות במחסנים *ראשון לציון* טל לוי
 • 15:00-20:000
 • 1041660
 • אשכול: 5

28 May - 28 May

הכנס השנתי ה 5 תכן בטיחות אש במבנים
 • 08:00-16:30
 • 1109675
 • אשכול: 12

09 Jul - 09 Jul

ניהול סיכונים בעבודה במיכון חקלאי *ראשון לציון* אסף כהן
 • 15:00-20:00
 • 1049900
 • אשכול: 1

25 Jul - 25 Jul

בטיחות בעבודה עם קבלנים *ראשון לציון* עו"ד רוני שדה
 • 15:00-20:00
 • 1084601
 • אשכול: 5

06 Aug - 06 Aug

מיגון מכונות – תכנון מגינים *ראשון לציון* מורן טולדו
 • 15:00-20:00
 • 1036867
 • אשכול: 5

17 Sep - 17 Sep

מיגון מכונות – רובוטים וקובוטים *ראשון לציון* מרצה: מורן טולדו
 • 15:00-20:00
 • 925693
 • אשכול: 5

03 Dec - 03 Dec

ציוד מגן אישי *ראשון לציון* יהודה נייקרוג
 • 15:00-20:00
 • 1041657
 • אשכול: 5
טען עוד
Share on Facebook