המלצה להבהרה בנושא הגדרת מכונה ניידת כמנוף ובהתאם לדרישת הסמכת מפעיל הכלי-3.4.2022

בקשה להסרת פירסומים שגויים בנוגע לאחריות ממונה על הבטיחות-3.4.2022

Share on Facebook