נוהל המצאת תעודות התקנה של מערכות גילוי וכיבוי אש קיימות 1.12.21

טפסי דיווח אחידים לרשות כיבוי אש

 

טופס 1- אישור התקנה עד 10 גלגלונים לכיבוי אש – על-פי תקן ישראלי 2206 חלק 2

טופס 2 – אישור תכנון והתקנה עד 10 מתזים – לפי תקן ישראלי 159 – מערכות מתזים- התקנה

טופס 2 – אישור תקינות ציוד כיבוי – תחזוקה מטפים מיטלטלים

טופס 3 – אישור תקינות מערכת חשמל ותאורת חירום

טופס 4 – אישור תחזוקה מערכת גילוי אש

טופס 5 – אישור תקינות כיבוי בלוחות חשמל

טופס 6- כריזת חירום

טופס 7 – אישור תקינות מערכת אוטומטית לכיבוי אש ספרינקלרים

טופס 8 – אישור תקינות גנרטור חירום

טופס 9 א – אישור תקינות מערכת כיבוי במנדפים לפי תי 5356 חלק 2

טופס 9 ב – אישור תקינות מערכת כיבוי במנדפים לפי תי 5356 חלק 1

טופס 10 – אישור תקינות מערכת שליטה בעשן

טופס 11- אישור תקינות מערכת מיזוג

טופס 12 – אישור הגשת העתק תיק מפעל

טופס 13-אישור ביצוע עדכון תיק שטח

טופס 14- אישור ביצוע הדרכת עובדים

טופס 15 -גובה אחסנה

טופס 16- ניקוי מנדפים בהתאם לתקן ישראלי 1001 חלק 6

טופס 17 – אישור הגשת היתר רעלים

טופס 18- נספח אחיד גז

טופס 19 – הצהרת בעל העסק נכס בנושא זיקוקי דינור או כל אמצעי פירוטכניקה

דוח-ריה-גלאי-עשן-1.8.21

טופס מקוון – השגה שנייה – ערעור בעבור נכסים

הרשאה למבקרי מטפים הארכת תוקף

מוקד שירות רישוי עסקים נכסים ובנייה – שאלות ותשובות

שלום חברים וחברות

בשנה האחרונה בשל משבר הקורונה חלו שינויים רבים בדרכי העבודה מול רשות הכבאות וההצלה.

כל ההתנהלות מול רשות הכבאות נוטבה למוקד ארצי אחד, עם דרישות אחידות.

כל פניה בנושא של היתר בניה, רישוי עסקים, ביקורת מניעה חייבת לעבור דרך המוקד

ואנו מניחים שהעלתה לא מעט שאלות.

מצ"ב קישור לשאלות ותשובות בנושאי עבודה מול מוקד רשות הכבאות,

כמו כן שימו לב שישנם טפסים אחידים חדשים שנידרשים לפעולות שונות מול המוקד כולל מינוי איש קשר בא כח של מבקש הבקשה.

מצ"ב קישורים רלוונטים

א. שאלות ותשובות בנושא רישוי עסקים בתחום הכיבוי

https://www.gov.il/he/departments/faq/call_center_questions_and_answers

ב. מפרטי דרישות כבאות, טופס אחיד
https://www.gov.il/he/departments/general/forms_2019

חוברת הדרכה על מסלול בתצהיר

סכום פעילות של הועדה מייעצת לבטיחות אש בלשכה – 31/01/2021

בשורה לבעלי עסקים – 28/01/2021

ניהול סיכונים לכוחות הצלה ברעידת אדמה

התייחסות תא בטיחות אש בלשכת ממוני הבטיחות בישראל- מקצוענים זה אנחנו, באשר לשימוש ביריעות סיבי פחמן לחיזוק מבנים ו/או שיפור אלסטיות של שלד בניי

Share on Facebook