התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון

תמונות מאירועי הלשכה …

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-1sh8a2′ admin_preview_bg=”]

כנס לשכה 2021


[/av_textblock]

תמונות מכנס 2022

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-1sh8a2′ admin_preview_bg=”]

כנס לשכה 2022

[/av_textblock]

תגובת לשכת ממוני הבטיחות בישראל לדו”ח הערכת השפעת הנטל הרגולטורי (RIA )- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)

דוח-ריה-גלאי-עשן-1.8.21

תמונות מאירועי הלשכה …

[av_textblock size=” font_color=” color=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” av_uid=’av-1sh8a2′ admin_preview_bg=”]

כנס לשכה 2021


[/av_textblock]

תקציר יום עיון בנושא מחלות מקצוע

הרשאה למבקרי מטפים הארכת תוקף

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון – ללא נספחים – 16.3.2021

בשורה לבעלי עסקים – 28/01/2021

Share on Facebook