המלצה להבהרה בנושא הגדרת מכונה ניידת כמנוף ובהתאם לדרישת הסמכת מפעיל הכלי-3.4.2022

Share on Facebook