הוועדה המייעצת לבטיחות אש

בשנים האחרונות מתנהלים מהלכים שונים בתחום בטיחות האש, ממוני הבטיחות העוסקים בתחום אינם חלק מהתהליכים הללו, וקיים חשש כי במסגרת האסדרה שתבוצע בתחום ממוני הבטיחות העוסקים בתחום ישארו מחוץ למקצוע ולא יוכרו על ידי הרשויות השונות.
כך נוצר הצורך להקים תא מקצועי לבטיחות אש למען ממוני הבטיחות שעוסקים בתחום.

בשנת 2018 דניאל לוין ואני הקמנו את התא מקצועי לבטיחות אש בארגון הממונים על הבטיחות, אולם בשל מצב הארגון היה קושי אמיתי לקדם פעילות משמעותית כתא מקצועי.
לכשקמה הלשכה לממוני בטיחות בישראל פעלתי שוב להקמת תא מקצועי לבטיחות אש בתוך הלשכה, התא המקצועי לבטיחות אש פועל למען ממוני בטיחות אשר זה הוא תחום עיסוקם בכדי לקדם את המטרות הבאות:

1. ייצוג של החברים בוועדות מקצועיות בכנסת, ברשות הכבאות וההצלה ובמכון התקנים.
2. קידום ההכרה במקצוע במסגרת הליכי האסדרה שמתבצעות כעת והעתידות לבוא.
3. קיום השתלמויות מוכרות ומותאמות לבטיחות אש.
4. שיתוף פעולה עם גורמים מקצועיים בתחום בטיחות האש למען החברים.
5. תמיכה ועזרה מקצועית בתחום לחברים.

אני קורא לכל ממוני הבטיחות העוסקים בתחום בטיחות האש זה הבית החדש לכולם ! מוזמנים להצטרף

איציק סבג – יו"ר הוועדה המייעצת לתא לבטיחות אש

Share on Facebook