ניהול סיכונים לכוחות הצלה ברעידת אדמה

כתבה לעיתון הבטיחות רעידות אדמה