התייחסות תא בניה בדבר RIA עגורנאים ועוזרי בטיחות – 19.05.2020

מצ"ב קישור להתייחסות