המלצה להבהרה בנושא הגדרת מכונה ניידת כמנוף ובהתאם לדרישת הסמכת מפעיל הכלי-3.4.2022

מצ"ב קישור להערות

 

 

הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לטיוטת עדכון נוהל מינוי מנהל עבודה-12.3.2022

מצ"ב קישור להערות

 

 

דרישה להגדרת "תיקון יסודי" בתקנות עגורני צריח.

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להגדרת תיקון יסודי של עגורן צריח ונספח

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לריה בנושא מעליות – 6.2.2022

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון – ללא נספחים – 16.3.2021

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון- 16.3.2021

הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל להצעת דוח נטל רגולטורי בנושא עגורני צריח – כולל נספחים – 16.3.2021

��הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל להצעת דוח נטל רגולטורי בנושא עגורני צריח- 16.3.2021 עם נספח

אירועי בטיחות בהם מעורבים עגורנים להעמסה עצמית – 27.12.2020

אירועי בטיחות בהם מעורבים עגורנים להעמסה עצמית – 27.12.2020

פנייה למפע"ר הכרה בהכשרה פנים מפעלית לטפסן ובעלי מקצוע בבניין 19.11.2020

פנייה למפער הכרה בהכשרה פנים מפעלית לטפסן ובעלי מקצוע בבניין 19.11.2020

מכתב למינהל הבטיחות- התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לשירות מקוון בנוגע להפסקת מינוי מנהל עבודה – 9.11.2020

מכתב למינהל הבטיחות- התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לשירות מקוון בנוגע להפסקת מינוי מנהל עבודה-9.11.2020

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לנוהל מפער להדרכת עובדים על פיגומי זקפים-4.11.2020

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לנוהל מפער להדרכת עובדים על פיגומי זקפים-4.11.2020

התייחסות להבהרת מדיניות מינהל הבטיחות בנוגע לבחינת בקשות לפיצול מפעלים 03.11.2020

התייחסות להבהרת מדיניות מינהל הבטיחות בנוגע לבחינת בקשות לפיצול מפעלים.pdf

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התש"ף – 2020 – רקע לפרסום להערות הציבור – RIA

תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) (תיקון), התש"ף – 2020 – רקע לפרסום להערות הציבור

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון מס'…), התש"ף – 2020

טיוטת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)(תיקון מס'…), התש"ף – 2020

שיטות מתקדמות לניהול בטיחות באתר בניה – זום לשכת ממוני הבטיחות-22.9.2020

שיטות_מתקדמות_לניהול_בטיחות_באתר_בניה_-_זום_לשכת_ממוני_הבטיחות_-__-_22.9.2020

התייחסות הלשכה להצעת תיקון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) – 06.09.2020

התייחסות הלשכה להצעת תיקון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) – 06.09.2020

התייחסות תא בניה – היוועצות בדבר הגבלת הימצאות כלי רכב פרטיים במקום בו מתבצעות עבודות בניה – 03.06.2020

מצ"ב קישור להתייחסות

מאמרים מקצועיים

  1. אחריות ואחראים בעבודות בנייה- מבוא
  2. אחריות היזם או המזמין באתר בנייה
  3. חשיבותו וכשירותו של מנהל עבודה באתר בנייה