שיטות מתקדמות לניהול בטיחות באתר בניה – זום לשכת ממוני הבטיחות-22.9.2020

שיטות_מתקדמות_לניהול_בטיחות_באתר_בניה_-_זום_לשכת_ממוני_הבטיחות_-__-_22.9.2020

התייחסות הלשכה להצעת תיקון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) – 06.09.2020

התייחסות הלשכה להצעת תיקון תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה) – 06.09.2020

התייחסות תא בניה – היוועצות בדבר הגבלת הימצאות כלי רכב פרטיים במקום בו מתבצעות עבודות בניה – 03.06.2020

מצ"ב קישור להתייחסות

חומרים פרסומים ועדכונים מתא בנייה בלשכת ממוני הבטיחות

מסמכים מאת לשכת ממוני הבטיחות

  1.   מצ"ב תגובת לשכת ממוני הבטיחות בישראל לדו"ח הערכת השפעת הנטל הרגולטורי (RIA )- תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בנייה)  

 

מאמרים מקצועים

  1. אחריות ואחראים בעבודות בנייה- מבוא
  2. אחריות היזם או המזמין באתר בנייה
  3. חשיבותו וכשירותו של מנהל עבודה באתר בנייה