הערות לדו”ח רגולציה בנושא תיקון תקנות עגורני צריח

המלצה להבהרה בנושא הגדרת מכונה ניידת כמנוף ובהתאם לדרישת הסמכת מפעיל הכלי-3.4.2022

בקשה להסרת פירסומים שגויים בנוגע לאחריות ממונה על הבטיחות-3.4.2022

הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל לטיוטת עדכון נוהל מינוי מנהל עבודה-12.3.2022

הצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות, התשפ”א-2021

דרישה להגדרת “תיקון יסודי” בתקנות עגורני צריח.

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות להצעת חוק לשמירה על בטיחות במעליות

התייחסות לשכת ממוני הבטיחות לנוהל עבודת עגורני צריח במצבי קיצון – ללא נספחים – 16.3.2021

הערות לשכת ממוני הבטיחות בישראל להצעת דוח נטל רגולטורי בנושא עגורני צריח – כולל נספחים – 16.3.2021

אירועי בטיחות בהם מעורבים עגורנים להעמסה עצמית – 27.12.2020

Share on Facebook